Panahon ng pagdating ng mga kastila

bathroom-blowjob

Malalaman mo rin ang pamamaraang ginamit nila para matanggap ng ating mga ninuno ang pagpunta nila dito. Tatlo ang mga aralin sa modyul na ito: Aralin 1: Mga Salik kung Bakit Napunta ang Kanluraning Kastila sa Ating Lupain Aralin 2: Ang Ekspedisyon ni Magellan Aralin3: Pagsisimula ng mga Ekspedisyon mula sa España Pagkatapos mapag-aralan at gawin ang nilalaman ng modyul, inaasahang magagawa mo ang mga sumusunod: 1. Paghina ng impluwensya ng simbahang Katoliko sa Europa. Ang Pagiging Kristiyano ng mga Taga-Cebu Bago pa dumating dito si Magellan, ang Cebu ay isa nang maunlad na lugar na nakikipagkalakalan sa mga karatig na bansang Tsina, Siam, Borneo at iba pang lugar sa Asya.

Masusuri ang mga layunin ng Espanya sa pagtungo at pagsakop sa Pilipinas; at 2. Paglalakbay ni Marco Polo Krusada Pagbubukas ng Suez Canal 2. Nang mapag-alaman ito ni Magellan, ipinasya niya na tumuloy dito para kumuha ng mga pangangailangan sa paglalakbay. C ARALIN 1 MGA SALIK KUNG BAKIT NAPUNTA ANG KANLURANING KASTILA SA ATING LUPAIN Gawain 1: Pag-isipan Mo!

Panahon ng Amerikano 1900-1941 Sa pagsapit ng ikalabinsiyam na dantaon ay dumating sa Pilipinas ang mga Amerikano na siyang nagbigay sa mga Pilipino ng bagong Pag-asa. Ipinagbawal din ng mga Hapon ang paggamit ng wikang Ingles 4. Napasara ang mga sinehan at ginawa na lamang tanghalan 6. Karaniwang Anyo Ilang Dula na sumikat sa panahon ng Hapon a.

Bagamat nakadama ng bahagyang kalayaan ang mga Pilipino sa panahong ito, ang mga manunulat ay hindi pa rin nagkaroon ng ganap na kalayaang makasulat ng mga nais nilang sulatin sapagkat sa pamamgitan ng Batas Sedisyon ay pinagbawalan pa rin silang sumulat o pumaksa sa mga bagay na may kinalaman sa pamamahala ng mga Amerikano na maaaring makapapaalab ng damdaming makabayan sa mga Pilipino at matutong ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Nagkaroon ng krisis ng papel kaya hindi masyadong marami ang akdang naisulat Tatlong Uri ng Tula na sumikat sa panahon ng Hapon 1.

Ang pinakamaagang nalalamang mga tekstong Kastila ay nagmula pa sa ika-12 daantaon, na binubuo ng mga panulaan ng mga minstrel at mga kuwentong makabayani na inaawit ng mga tagaganap na naglalakbay.[1] Para sa panitikan na nasa wikang Kastila sa Kaamerikahan, basahin ang panitikang Latino-Amerikano.

Mga tula[baguhin | baguhin ang batayan] · Romancero gitano (Gypsy Romances o Gypsy Ballads, "Mga Balada ng Hitano") (1928) · Poema del cante jondo (Poem of Deep Song o Poem of the Cante Jondo, "Tula ng Malalim na Awitin"; naisulat noong 1921 ngunit nalathala lamang noong 1931) · Poeta en Nueva York (Poet in New York o "Makata sa Bagong Yok"; naisulat noong 1930, nalathala noong 1940) Mga dula[baguhin | baguhin ang batayan] · Bodas de sangre (Blood Wedding o "Kasal ng Dugo") (naisulat noong 1932, unang produksiyon noong1933) · La casa de Bernarda Alba (The House of Bernarda Alba o "Ang Bahay ni Bernarda Alba", naisulat noong 1936, unang produksiyon noong 1945) Panitikan sa Panahon ng Propaganda at Himagsikan (1872-1898 Ang panahong ito ay bahagi pa rin ng panahon ng Kastila.

PANAHON NG AMERIKANO Isang bagong pangkat ng mananakop ang nagdala ng mga pagbabago sa panitikan ng Pilipinas. Namayani sa panahong ito ang mga akda sa wikang Kastila, Tagalog at wikang Ingles 5. Sa panahong ito nailathala ang babasahing Liwayway 7. Nagkaroon/Nagsimula ang pelikula sa Pilipinas Mga Pahayagan: 1.

Ipinakilala ang mga bagong anyo ng literatura gaya ng malayang taludturan (sa mga tula), maikling kwento at mapamunang sanaysay (critical essay). El Nuevo Dia (Ang Bagong Araw) ni Sergio Osmena (1900) 2.

bathroom-blowjob

Ang mga dahilan ng kanilang pagkakamulat ay: ang pagpapahintulot sa pakikipagkalakalan ng pandaigdig nang buksan ang Suez Canal; ang pagpasok ng diwng liberal sa Pilipinas buhat sa iba’t-ibang bahagi ng Europa at Espanya; ang pagiging Gobernador Heneral ni Carlos Maria dela Torre na nagkaroon ng pantay na pagtingin sa mga mamamayan at ang pagkakagarote sa tatlong pari na sina Padre Gomez, Burgos at Zamora. Gintong Panahon para sa mga manunulat sa wikang tagalog 3.

Ang ating mga karunungang-bayan bagamat payak ay mabuting hanguan ng mahahalagang impormasyon hinggil sa kaugalian, asal at gawi.

densoft.ru

52 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>